Therapie

We beginnen de therapie altijd met een intake gesprek  met u en uw kind. Tijdens deze eerste intakegesprek maken we uitgebreid kennis met elkaar en proberen we erachter te komen waar de kern van het probleem ligt en wat precies de hulpvraag is. Samen bepalen we op welke manier we uw kind kunnen helpen en wat voor soort therapie het beste bij uw kind past.

In de therapie ontdekt uw kind samen met de therapeut welke mogelijkheden en kwaliteiten hij/zij in zich draagt en hoe hij/zij deze kan inzetten in het dagelijks leven. Uw kind leert zich bewust te worden van zichzelf en zijn/haar gedrag en leert te vertrouwen op zijn/haar eigen kwaliteiten en kunnen. Uw kind krijgt spelenderwijs handvaten om het probleem stapsgewijs aan te pakken en/of ermee om leren te gaan en oefenen we de vaardigheden die het kind daarvoor nodig heeft. 

 

Voor wie is kindertherapie?

Kindertherapie kan ingezet worden bij uiteenlopende problemen. Het is onmogelijk om in de opsommingen hieronder volledig te zijn. Het belangrijkste kenmerk is dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Dit kan zich uiten in verschillende gedragingen of emoties:

 • snel of veel huilen, ongelukkig voelen
 • teruggetrokken gedrag of juist heel druk
 • piekeren, zorgen maken
 • snel prikkelbaar, vaak boos
 • angstig, faalangstig
 • gepest worden of pesten
 • moeite met sociale contacten
 • slecht luisteren
 • slecht slapen of nare dromen
 • dominant/ bazig gedrag
 • weinig zelfvertrouwen
 • moeite met afscheid nemen
 • concentratieproblemen