Algemene voorwaarden Kinder- en jeugdpraktijk ‘t Harde

 

 1. Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kinder- en jeugdpraktijk ’t Harde en opdrachtgever.

 

 1. Algemeen

 Kinder- en jeugdpraktijk ‘t Harde is gevestigd te ‘t Harde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 84502800.

 

 1. Aanmelding & intake
 • U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, e-mail of het invullen van het contactformulier.
 • Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school is NIET nodig. • Bij de aanvang van het eerste gesprek worden de benodigde gegevens gevraagd.

 

 1. Verhindering

Indien de afspraak niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) is afgezegd, zal het totale bedrag in rekening worden gebracht. Voor trainingen geldt dat u tot 2 weken van tevoren kosteloos kunt annuleren. Bij annulering binnen 2 weken betaalt u 50% van de kosten.

 

 1. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kinder- en jeugdpraktijk ’t Harde  is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders toestemming (handtekening) gevraagd.

 

 1. Vertrouwelijkheid

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit moeten melden bij derden (familie, school, Veilig Thuis), na dit uiteraard eerst met u te bespreken. Dit is conform de wettelijke meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 1. Afspraken omtrent werkwijze

Omdat het de bedoeling is dat de verbetering, welke door de begeleiding ontstaat, thuis door blijft gaan, kan het zijn dat één of beide ouders aanwezig zijn tijdens de gesprekken (dit geldt niet voor de trainingen). Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.

 

Per keer bekijken we wat en óf er vervolgstappen nodig zijn en of een nieuwe afspraak wenselijk is. U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Van de gesprekken wordt geen verslag gemaakt. Uiteraard staat het u vrij tijdens het gesprek zelf aantekeningen te maken of na afloop een foto te maken van hetgeen opgeschreven is.

 

U wordt doorverwezen als daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp betere aansluit op de vraag van u of uw kind.

 

 1. Tarieven & betalingsvoorwaarden

De tarieven staan vermeld op de website www.kinderenjeugdpraktijktharde.nl onder de pagina Tarieven of zijn op te vragen bij Kinder- en jeugdpraktijk ‘t Harde. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Kort telefonisch overleg is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is, wordt het gangbare tarief berekend over het telefonische consult.

 

U krijgt na afloop van het gesprek een factuur (digitaal), welke binnen 14 dagen per bank overgemaakt dient te worden.

 

 1. Klachtenprocedure

Kinder- en jeugdpraktijk ‘t Harde zal alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer u dit met Kinder- en jeugdpraktijk ‘t Harde bespreekt, zal Kinder- en jeugdpraktijk ‘t Harde uiteraard haar best doen om voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen.